Лист с безплатен софтуер за самоучителя по писане и он-лайн ресурси