Тест писане

Лъв, уплашен от мишка, и лисица

Изберете друго