Тест писане

Магаре, което носело статуя

Изберете друго