Тест писане

Магаре, което носи сол

Изберете друго