Byenveni sou Touch Typing Study!

Eske w toujou tape avèk de dwèt? Eske w toujou bezwen gade klavye a avan w tape chak mo?
Touch Typing Study, se yon sit wèb aprantisaj gratis, ki fèt espesyalman pou moun aprann, pratike ak amelyore vitès tape ak presizyon.
Yon fwa ou aprann metòd sit la, ou pa pral bezwen gade nan klavye a pou jwenn lèt ou vle tape yo, epi w ap tou kapab tape ak plis vitès!
Sit la sèvi ak yon metòd ki baze sou mewa mis yo olye de je. Metòd sa a pèmèt ou antre plis done ak plis vitès, espesyalman siw bezwen transkri tèks apati de lòt materyèl vizyèl.
Tape ak metòd sa a ede amelyore nan yon fason, siyifikatif pwodiktivite w sou òdinatè; li ogmante vitès pou w antre done yo epi, kote sa posib, diminye fatig ansanm ak domaj pou je yo.
Touch Typing Study genyen 15 leson, yon tès vitès ak jwèt ki ka ede w aprann etap-pa-etap, kontwole pwogrè w epi amize w!

Prezantasyon klavye