ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਛੂਹੋ ਸੁਆਗਤ ਹੈ!

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋ ਦਸਤਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ, ਹਰ ਸਟਰੋਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਟਾਇਪਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ, ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ, ਉਪਭੋਗੀ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਿੱਖਣ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ' ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ!
ਟਾਇਪਿੰਗ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ. ਇਹ ਵਿਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਾਠ ਨੂੰ ਨੂੰਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਡਾਟਾ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ.
ਟਾਇਪਿੰਗ ਢੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ; ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਅਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੱਟ ਘਟਦੀ.
ਟੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਟੱਡੀ 15 ਸਬਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਹੈ ਟਾਈਪ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਖੇਡ ਹਨ!

ਕੀ-ਬੋਰਡ ਖਾਕਾ