Test de tastare

Pasărea rănită c-o săgeată

Alegeți un alt scenariu