Kelime alıştırması 1

0
İşaretler
0%
İlerleme
0
DBK
0
Hatalar
100%
Doğruluk
00:00
Süre
*
+
!
1
"
2
^
3
$
4
%
5
&
6
'
7
(
8
)
9
=
0
?
/
_
-
Back
Tab
f
g
ğ
ı
o
d
r
n
h
p
q
w
Enter
Caps
u
i
e
a
ü
t
k
m
l
y
ş
x
Shift
>
<
j
ö
v
c
ç
z
s
b
:
.
;
,
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl