Imtixaanka makiinada

The Herdsman and the Lost Bull

Dooro sheeko kale