ቁጥራዊ ቁልፍ ሰሌዳን: አዲስ ቁልፎች

0
ምልክቶች
0%
እድገት
0
በደቂቃ
0
ስህተቶች
100%
ትክክለኝነት
00:00
ጊዜ
Num Lock
/
*
-
7
8
9
+
4
5
6
1
2
3
Enter
0
.