Флаш игра

Изберете ниво и щтрактене върху бота „Старт на играта” за да започнете!
Точки 0 Животи 5

Изберете ниво и натиснете бутона „Стартиране на игра“, за да започнете.
Урок 1 означава, че ще има знаци от първи урок; урок 2 обхваща знаците от втори урок и т.н.
Вашата задача е да напишете буквата преди да се появи следващата.
Ако не успеете, губите един живот. Имате общо 5 живота.
Получавате по една точка за всяка правилно написана буква преди изтичане на времето.