prupòsitu di lu

Chistu è senza corsu tocco sconfitta online.