Geiriau Gêm Syrthio

Dewis lefel a chliciwch ar y botwm Gêm Start i ddechrau!
Sgôr 0 Bywydau 5

Dewiswch lefel a chliciwch ar y botwm gêm Start i ddechrau .
Lefel 1 yn golygu y bydd llythyrau, sillafau a geiriau o 1 wers, 2il lefel o'r 2il gwersi ac yn y blaen.
Eich tasg chi yw i deipio geiriau yn gyflymach nag y maent wedi disgyn i lawr . Math geiriau a gwasgwch Enter .
Os nad ydych yn rheoli, byddwch yn colli un bywyd . Gyda'i gilydd gennych chi 5 bywydau.
Pob gair neu'r sillaf teipio yn gywir yn rhoi pwyntiau i chi . Mae gennych gymaint o bwyntiau faint o lythyrau yn teipio gair .