Nimerik klavye: Nouvo touch

0
Siy
0%
Pwogrè
0
MPM
0
Erè
100%
Presizyon
00:00
Tan
Num Lock
/
*
-
7
8
9
+
4
5
6
1
2
3
Enter
0
.