ციფრული კლავიატურა: ახალი კლავიშები

0
ნიშნები
0%
პროგრესი
0
სიტყვა/წუთში
0
შეცდომები
100%
სიზუსტე
00:00
დრო
Num Lock
/
*
-
7
8
9
+
4
5
6
1
2
3
Enter
0
,