ټایپنګ تګ لوبه

کچه وټاکي او د لوبه تڼی په پيل کلیک!
نمره 0 ژوند 5 وخت 20

یوه کچه وټاکي او د لوبه تڼی په پيل کلیک وکړئ.
1 لوست مانا لري، چې هلته به په تورو، syllables او کلمو څخه د لوست د 1، 2 د لوست وي به د لوست په 2 سمبولونه او داسې نور شامل دي.
ستاسو دنده ده له خوا ليکونه چې رنګ شين فشار ته د زيړ لیک ​​د ټولو لنډه لاره ومومي. د تېر یوه تاسو به تل د زيړ مطبعې.
ستاسو وخت محدود - د هر زيړ لیک ​​20 ثانیو ته رسيدنه وشي.
د ټکی اندازه تاسو به د هر ليک تر لاسه کړ، چې څومره شمېر ثانيو کې به پاتې شي، کله چې تاسو د خپل منزل ته ورسېږي پورې اړه لري.
د هر ناسم ډول فشار راوړی کي بورډ، تاسو یو ژوند له لاسه ورکړي. په ګډه تاسو 5 ژوند ولري.