เกมแฟลช

เลือกระดับและคลิกที่ปุ่มเริ่มเกมเพื่อเริ่มต้น!
คะแนน 0 ชีวิต 5

เลือกระดับ และคลิกที่ปุ่ม เกม เริ่ม ที่จะเริ่มต้น
1 ระดับหมายถึงว่าจะมีตัวอักษรตั้งแต่วันที่ 1 บทเรียนระดับที่ 2 จาก 2 บทเรียนและอื่น ๆ
งานของคุณ คือการ พิมพ์ตัวอักษร ก่อนที่จะ มีการ ปรากฏขึ้นใหม่
ถ้าคุณไม่ จัดการ คุณหลวม หนึ่งชีวิต กัน คุณมี 5 ชีวิต
แต่ละ ตัวอักษรที่ พิมพ์ ได้อย่างถูกต้อง และในเวลาที่ จะช่วยให้คุณ จุดหนึ่ง