Pag-type ng test

Ang Lobo at ang Ubas

Pumili ng isa pang kuwento