Λίστα δωρεάν λογισμικού πληκτρολόγησης και πόροι στο ίντερνετ

Δωρεάν λογισμικό

Τίτλος Μέγεθος Win Mac Linux Σημειώσεις
10 Finger BreakOut 1.03 Ναι Όχι Όχι
amphetype 8.6 Ναι Ναι Ναι
Analytical Eye Typing Tutor 1.4 Ναι Όχι Όχι
aTypeTrainer4Mac 1.95 Όχι Ναι Όχι
Bruce's Unusual Typing Wizard 0.5 Ναι Όχι Όχι
Gabe's TypOmeter 2.5 Ναι Όχι Όχι
kbTrainer 0.15 Ναι Όχι Όχι
KeyBlaze Typing Tutor 1.45 Ναι Όχι Όχι
Kid's Typing Skills 2.2 Ναι Όχι Όχι
Kiran's Typing Tutor 4.9 Ναι Όχι Όχι
Klavaro Touch Typing Tutor 7.75 Ναι Ναι Ναι
KTouch 2.1 Όχι Όχι Ναι
N-Type 2.7 Ναι Όχι Ναι
Rapid Typing Tutor 7.65 Ναι Όχι Όχι
Sonma Typing-Expert 2.5 Ναι Όχι Όχι
Speed Typing 0.14 Ναι Όχι Όχι
Stamina Typing Tutor 1.3 Ναι Όχι Όχι
TIPP10 4.4 Ναι Ναι Ναι
TypeFaster Typing Tutor 1.81 Ναι Όχι Όχι
Typing Invaders 1.1 Ναι Όχι Όχι
Typing Test TQ 0.5 Ναι Όχι Όχι
TypingMaster Typing Test 1.8 Ναι Όχι Όχι

Ιστοσελίδες στο ίντερνετ

URL Μαθήματα Παιχνίδια Τεστ ταχύτητας Σύνδεση Χωρίς Σύνδεση Flash Σημειώσεις
10-fast-fingers.com Όχι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι
alfatyping.com Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι
alison.com Ναι Όχι Όχι Ναι Όχι Όχι
artypist.com Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι
atypingtest.com Ναι Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι
awpm.co.uk Όχι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι
calcatraz.com Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι Όχι
dvorak.gruevy.com Ναι Όχι Όχι Όχι Ναι Ναι
freeonlinetypinggames.com Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
freetyping.eu Ναι Όχι Όχι Ναι Όχι Όχι
freetypinggame.net Ναι Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι
funtotype.com Όχι Ναι Όχι Όχι Ναι Ναι
gb4.typewriter.at Ναι Όχι Όχι Ναι Ναι Όχι
goodtyping.com Ναι Όχι Ναι Ναι Όχι Όχι
how-to-type.com Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι
keybr.com Ναι Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι
keyhero.com Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
learn2type.com Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι
lecturel.com Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι
nitrotype.com Όχι Ναι Όχι Όχι Ναι Ναι
oekosoft.ch Ναι Όχι Όχι Ναι Ναι Όχι
play.typeracer.com Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι Όχι
ratatype.com Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Όχι
scattermall.com Όχι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι
software-giant.com Ναι Όχι Όχι Όχι Ναι Όχι
speedtypingonline.com Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι
tipp10.com Ναι Όχι Όχι Ναι Όχι Όχι
touchtype.co Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι
touchtyper.net Ναι Όχι Όχι Όχι Ναι Όχι
touchtypingschool.com Ναι Όχι Όχι Ναι Όχι Όχι
typeonline.co.uk Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι
typing-lessons.org Ναι Όχι Όχι Όχι Ναι Ναι
typing.lk Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι
typing.madefun.net Ναι Όχι Όχι Όχι Ναι Όχι
typingarena.com Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι
typingstudy.com Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι
typingtutor.artdeptdesign.com Ναι Όχι Όχι Ναι Ναι Όχι
typingweb.com Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Flash games, speed test only after registration
Προσθέστε τους δικούς σας πόρους στα σχόλια