המקלדת הנומרית: מקשים חדשים

0
שלטים
0%
התקדמות
0
מילים/דקה
0
שגיאות
100%
דיוק
00:00
זמן
Num Lock
/
*
-
7
8
9
+
4
5
6
1
2
3
Enter
0
.