Паѓањето Зборови Игра

Избери ниво и кликнете на Start копчето за да започнете игра!
Резултат 0 Животите 5

Изберете нивото и кликнете на Start игра копчето за да започнете .
Ниво 1 значи дека ќе има писма, слогови и зборови од лекција 1, 2 ниво од лекција 2 и така натаму.
Ваша задача е да ги внесуваат зборовите побрзо отколку што тие се паднати долу. Тип на зборот и притиснете Enter.
Ако не успее , можете слободно еден живот. Заедно имаш 5 животи.
Секоја правилно отчукува збор или слог ви дава поени. Имаш толку многу поени колку букви се во внесе зборот.