Чөлөөт Touch Шивэх програм хангамж, онлайн нөөцийн жагсаалт