मोफत टच टाइपिंग सॉफ्टवेअरआणि ऑनलाइन स्रोतांची यादी

मोफत सॉफ्टवेअर

शीर्षक विन मॅक लिनक्स ( संगणक प्रणाली) आकार नोट्स
amphetype होय होय होय 8.7
aTypeTrainer4Mac नाही होय नाही 5.5
Kiran's Typing Tutor होय नाही नाही 4.9
Klavaro Touch Typing Tutor होय होय होय 8.4
KTouch नाही नाही होय 2.1
N-Type होय नाही होय 2.7
Rapid Typing Tutor होय नाही नाही 13.7
Sogou Pinyin होय नाही नाही 42.2 Chinese Pinyin
Sonma Typing-Expert होय नाही नाही 2.5
Stamina Typing Tutor होय नाही नाही 4.0
TIPP10 होय होय होय 4.4

ऑनलाईन साइट्स

URL धडे गेम (खेळ) गती चाचणी लॉगिन लॉगिन न करता नोट्स
10fastfingers.com नाही नाही होय होय होय
agilefingers.com होय होय होय होय होय
alison.com होय नाही नाही होय नाही
artypist.com होय होय होय होय होय
bigbrownbear.co.uk होय होय नाही नाही होय
byteback.org होय नाही नाही नाही होय
cursomeca.com होय नाही होय होय होय
dactylocours.com होय नाही होय होय होय
dactylographie-online.com होय नाही नाही नाही होय
dancemattypingguide.com होय होय होय नाही होय
dattilocorso.com होय नाही होय होय होय
dattilografia-online.com होय नाही नाही नाही होय
digicurso.com होय नाही होय होय होय
dvorak.gruevy.com होय नाही नाही नाही होय
easy-10-finger.de होय नाही नाही नाही होय
easytype.org होय नाही नाही नाही होय
fastkeyboardtyping.com होय नाही होय होय नाही
free-typing-test.com नाही होय होय नाही होय
freetypinggame.net होय होय होय नाही होय
gb4.typewriter.at होय नाही नाही होय होय
gonnatype.com नाही नाही होय नाही होय
goodtyping.com होय नाही होय होय होय
hamtype.ir होय नाही होय नाही होय
hindityping.info नाही नाही होय नाही होय
hinditypingtutor.co.in नाही नाही होय नाही होय
hinditypingtutor.in होय नाही होय नाही होय
how-to-type.com होय नाही होय नाही होय
indiatyping.com होय नाही होय नाही होय
keyboard-racing.com होय नाही होय होय होय
keybr.com होय नाही नाही होय होय
keyhero.com नाही होय होय होय होय
kidstyping.weebly.com होय नाही नाही नाही होय
kidztype.com होय होय होय होय होय
klavogonki.ru नाही होय होय होय होय
klavyecalis.com होय होय होय होय होय
kurspisania.pl होय नाही होय नाही होय
learn.dvorak.nl होय नाही नाही नाही होय
learn10key.com नाही नाही होय नाही होय
learn2type.com होय होय होय होय नाही
m5bilisim.com होय नाही होय नाही होय
maskinskrivning.se होय नाही नाही नाही होय
mecanografia-online.com होय नाही नाही नाही होय
nabiraem.ru होय नाही होय होय होय
nitrotype.com नाही होय नाही होय होय
official-typing-test.com नाही नाही होय होय होय
online.verseq.ru होय नाही नाही होय नाही
onlinetyping.org नाही होय होय नाही होय
onlinetypingtest.net नाही नाही होय होय होय
pisaniebezwzrokowe.pl होय नाही होय होय होय
piskle.pl होय होय होय होय होय
play.typeracer.com नाही नाही होय होय होय
powertyping.com होय नाही होय नाही होय
programmer-dvorak.appspot.com होय नाही नाही नाही होय
quicktypingtest.com नाही होय होय होय होय
ratatype.com होय नाही होय होय होय
schreibtrainer-online.de होय नाही नाही नाही होय
sense-lang.org होय होय होय होय होय
skoropisanie.ru नाही नाही होय नाही होय
skrivhurtigt.dk होय होय होय नाही होय
socialtypingtest.com नाही नाही होय होय होय
speedcoder.net होय नाही नाही होय होय
speedtypingonline.com होय होय होय होय होय
stamina-online.ru नाही नाही होय होय होय
staminaon.com होय नाही नाही नाही होय
tapdanhmay.com नाही होय नाही नाही होय
thepracticetest.com होय नाही होय नाही होय
thetypingcat.com होय होय होय होय होय
tipp10.com होय नाही नाही होय नाही
tippenakademie.de होय नाही होय होय होय
toptyper.com नाही नाही होय नाही होय
toptypingtest.com होय नाही होय नाही होय
touchtyper.net होय नाही नाही नाही होय
touchtyping.guru होय नाही होय होय होय
touchtypingtutor.net होय होय होय होय होय
turkegitim.net होय नाही होय होय होय
tybaa.com होय नाही होय होय होय
typedojo.com नाही नाही होय होय होय
typekadeh.com होय नाही होय होय होय
typelesonline.nl होय नाही नाही नाही होय
typeo.top होय नाही होय होय होय
typera.net नाही नाही होय नाही होय
typetastic.com होय होय नाही होय होय
typing-lessons.org होय नाही होय नाही होय
typing-speed-test.aoeu.eu नाही नाही होय नाही होय
typing-speed.net नाही नाही होय नाही होय
typing-speedtest.com होय नाही होय होय होय
typing.academy होय नाही होय होय होय
typing.com होय होय होय होय होय
typing.io होय नाही नाही होय नाही
typingarena.com होय होय होय होय होय
typingbolt.com होय नाही नाही होय होय
typingclub.com होय होय होय होय होय
typinggames.zone नाही होय नाही होय होय
typingstudy.com होय होय होय होय होय
typingtest.com होय नाही होय होय होय
typingtester.org नाही नाही होय नाही होय
typingtestnow.com होय होय होय नाही होय
typingtutor-online.com होय नाही नाही नाही होय
utype.ir होय नाही होय होय होय
wetype.ir होय नाही होय होय होय
zehnfinger.com होय नाही होय होय होय
आपल्या स्रोतात टिप्पणीचा समावेश करा!