मोफत टच टाइपिंग सॉफ्टवेअरआणि ऑनलाइन स्रोतांची यादी

मोफत सॉफ्टवेअर

शीर्षक आकार विन मॅक लिनक्स ( संगणक प्रणाली) नोट्स
10 Finger BreakOut 1.03 होय नाही नाही
amphetype 8.6 होय होय होय
Analytical Eye Typing Tutor 1.4 होय नाही नाही
aTypeTrainer4Mac 1.95 नाही होय नाही
Bruce's Unusual Typing Wizard 0.5 होय नाही नाही
Gabe's TypOmeter 2.5 होय नाही नाही
kbTrainer 0.15 होय नाही नाही
KeyBlaze Typing Tutor 1.45 होय नाही नाही
Kid's Typing Skills 2.2 होय नाही नाही
Kiran's Typing Tutor 4.9 होय नाही नाही
Klavaro Touch Typing Tutor 7.75 होय होय होय
KTouch 2.1 नाही नाही होय
N-Type 2.7 होय नाही होय
Rapid Typing Tutor 7.65 होय नाही नाही
Sonma Typing-Expert 2.5 होय नाही नाही
Speed Typing 0.14 होय नाही नाही
Stamina Typing Tutor 1.3 होय नाही नाही
TIPP10 4.4 होय होय होय
TypeFaster Typing Tutor 1.81 होय नाही नाही
Typing Invaders 1.1 होय नाही नाही
Typing Test TQ 0.5 होय नाही नाही
TypingMaster Typing Test 1.8 होय नाही नाही

ऑनलाईन साइट्स

URL धडे गेम (खेळ) गती चाचणी लॉगिन लॉगिन न करता फ्लॅश नोट्स
10-fast-fingers.com नाही नाही होय नाही होय नाही
alfatyping.com होय होय होय होय नाही नाही
alison.com होय नाही नाही होय नाही नाही
artypist.com होय होय होय होय होय नाही
atypingtest.com होय होय होय नाही होय होय
awpm.co.uk नाही नाही होय नाही होय नाही
calcatraz.com नाही नाही होय होय होय नाही
dvorak.gruevy.com होय नाही नाही नाही होय होय
freeonlinetypinggames.com नाही होय होय होय होय होय
freetyping.eu होय नाही नाही होय नाही नाही
freetypinggame.net होय होय होय नाही होय होय
funtotype.com नाही होय नाही नाही होय होय
gb4.typewriter.at होय नाही नाही होय होय नाही
goodtyping.com होय नाही होय होय नाही नाही
how-to-type.com होय नाही होय नाही होय नाही
keybr.com होय नाही नाही होय होय होय
keyhero.com नाही होय होय होय होय होय
learn2type.com होय होय होय होय नाही नाही
lecturel.com होय नाही होय नाही होय नाही
nitrotype.com नाही होय नाही नाही होय होय
oekosoft.ch होय नाही नाही होय होय नाही
play.typeracer.com नाही नाही होय होय होय नाही
ratatype.com होय नाही होय होय होय नाही
scattermall.com नाही नाही होय नाही होय नाही
software-giant.com होय नाही नाही नाही होय नाही
speedtypingonline.com होय नाही होय नाही होय नाही
tipp10.com होय नाही नाही होय नाही नाही
touchtype.co होय नाही होय नाही होय नाही
touchtyper.net होय नाही नाही नाही होय नाही
touchtypingschool.com होय नाही नाही होय नाही नाही
typeonline.co.uk होय नाही होय नाही होय नाही
typing-lessons.org होय नाही नाही नाही होय होय
typing.lk होय नाही होय नाही होय नाही
typing.madefun.net होय नाही नाही नाही होय नाही
typingarena.com होय होय होय होय होय नाही
typingstudy.com होय होय होय होय होय नाही
typingtutor.artdeptdesign.com होय नाही नाही होय होय नाही
typingweb.com होय होय होय होय होय नाही Flash games, speed test only after registration
आपल्या स्रोतात टिप्पणीचा समावेश करा!