टच टाइप अध्ययनमा स्वागत छ !

तपाईं अझै पनि दुई औंलाहरुले टाइप हुनुहुन्छ ? तपाईंले अझै पनि हरेक कुञ्जी हान्नु अघि आफ्नो कुञ्जीपाटीमा हेर्न आवश्यक छ ?
टच टाईपिङ अध्ययन एक निशुल्क प्रयोगकर्ता मैत्री सिक्ने वेभ साइट हो जसको ढाँचा तपाईँलाई सिक्नमा अभ्यास गर्नमा अनि तपाईँको टाईप गर्ने गतिलाई सुधार्नको लागि तयार गरिएको छ ।
तपाईँले टाईप गर्न चाहेको अक्षर भेट्टाउनको लागि तपाईँले कुञ्जी पाटीमा हेरि राख्न आवश्यक छैन अनि तपाईँले निकै चाँडो गतिमा टाईप गर्न सक्षम हुनु हुनेछ !
टच टाइपिङ दृष्ट्रिमा होइन मांसपेशीको स्मरणमा आधारित विधि हो । यो विधिले तपाईँलाई विशेष गरेर यदि तपाईँले अन्य दृश्य सामग्रीबाट ग्रन्थहरू लेख्न पर्छ भन निकै उच्च गति प्राप्त गर्न दिन्छ ।
टच टाईपिङ विधिबाट तपाईँको कम्पुटर उत्पादकत्वमा उल्लेख्य रूपमा सुधार ल्याउँछ । यसले तथ्याङ्ग प्रविष्ट गर्ने गतिलाई वृद्धि गर्छ अनि सम्भव भएको ठाउँमा रिगटा लाग्ने र आँखामा हानी पुग्नेलाई घटाउँछ ।
टच टाइपिङ अध्ययमा १५ वटा पाठहरू एउटा गति परीक्षा अनि खेलहरू छन् जसबाट तपाईँले चरणबद्ध रूपमा टाईप गर्न सिक्नु हुनेछ आफ्नो प्रगतिलाई निरिक्षण गर्न सक्नुहुन्छअनि रमाईलो गर्न सक्नुहुन्छ !

कुञ्जीपाटी सजावट