Spel: Fallande ord

Välj nivå och klicka på 'Starta spelet' för att börja!
Poäng 0 Liv 5

Välj nivå och klicka på Starta spelet för att starta.
Nivå 1 betyder att det kommer att finnas bokstäver, stavelser och ord från lektion 1, nivå 2 innehåller bokstäver och ord från lektion 2 och så vidare.
Din uppgift är att skriva orden som visas innan de faller ner. Skriv ordet och tryck på Enter.
För varje ord som du inte hinner skriva innan det fallit ner förlorar du ett liv. Du har totalt 5 liv.
Varje korrekt skrivet ord eller stavelse ger dig poäng. För varje ord får du samma antal poäng som antalet bokstäver i ordet.