Danh sách các phần mềm luyện gõ 10 ngón và tài nguyên trực tuyến miễn phí

Phần mềm miễn phí

Tiêu đề Win Mac Linux Dung lượng Ghi chú
amphetype Có Có Có 8.7
aTypeTrainer4Mac Không Có Không 5.5
Kiran's Typing Tutor Có Không Không 4.9
Klavaro Touch Typing Tutor Có Có Có 8.4
KTouch Không Không Có 2.1
N-Type Có Không Có 2.7
Rapid Typing Tutor Có Không Không 13.7
Sogou Pinyin Có Không Không 42.2 Chinese Pinyin
Sonma Typing-Expert Có Không Không 2.5
Stamina Typing Tutor Có Không Không 4.0
TIPP10 Có Có Có 4.4

Các trang web trực tuyến

URL Bài học Trò chơi Kiểm tra tốc độ Đăng nhập Không đăng nhập Ghi chú
10fastfingers.com Không Không Có Có Có
agilefingers.com Có Có Có Có Có
alison.com Có Không Không Có Không
artypist.com Có Có Có Có Có
bigbrownbear.co.uk Có Có Không Không Có
byteback.org Có Không Không Không Có
cursomeca.com Có Không Có Có Có
dactylocours.com Có Không Có Có Có
dactylographie-online.com Có Không Không Không Có
dancemattypingguide.com Có Có Có Không Có
dattilocorso.com Có Không Có Có Có
dattilografia-online.com Có Không Không Không Có
digicurso.com Có Không Có Có Có
dvorak.gruevy.com Có Không Không Không Có
easy-10-finger.de Có Không Không Không Có
easytype.org Có Không Không Không Có
fastkeyboardtyping.com Có Không Có Có Không
free-typing-test.com Không Có Có Không Có
freetypinggame.net Có Có Có Không Có
gb4.typewriter.at Có Không Không Có Có
gonnatype.com Không Không Có Không Có
goodtyping.com Có Không Có Có Có
hamtype.ir Có Không Có Không Có
hindityping.info Không Không Có Không Có
hinditypingtutor.co.in Không Không Có Không Có
hinditypingtutor.in Có Không Có Không Có
how-to-type.com Có Không Có Không Có
indiatyping.com Có Không Có Không Có
keyboard-racing.com Có Không Có Có Có
keybr.com Có Không Không Có Có
keyhero.com Không Có Có Có Có
kidstyping.weebly.com Có Không Không Không Có
kidztype.com Có Có Có Có Có
klavogonki.ru Không Có Có Có Có
klavyecalis.com Có Có Có Có Có
kurspisania.pl Có Không Có Không Có
learn.dvorak.nl Có Không Không Không Có
learn10key.com Không Không Có Không Có
learn2type.com Có Có Có Có Không
m5bilisim.com Có Không Có Không Có
maskinskrivning.se Có Không Không Không Có
mecanografia-online.com Có Không Không Không Có
nabiraem.ru Có Không Có Có Có
nitrotype.com Không Có Không Có Có
official-typing-test.com Không Không Có Có Có
online.verseq.ru Có Không Không Có Không
onlinetyping.org Không Có Có Không Có
onlinetypingtest.net Không Không Có Có Có
pisaniebezwzrokowe.pl Có Không Có Có Có
piskle.pl Có Có Có Có Có
play.typeracer.com Không Không Có Có Có
powertyping.com Có Không Có Không Có
programmer-dvorak.appspot.com Có Không Không Không Có
quicktypingtest.com Không Có Có Có Có
ratatype.com Có Không Có Có Có
schreibtrainer-online.de Có Không Không Không Có
sense-lang.org Có Có Có Có Có
skoropisanie.ru Không Không Có Không Có
skrivhurtigt.dk Có Có Có Không Có
socialtypingtest.com Không Không Có Có Có
speedcoder.net Có Không Không Có Có
speedtypingonline.com Có Có Có Có Có
stamina-online.ru Không Không Có Có Có
staminaon.com Có Không Không Không Có
tapdanhmay.com Không Có Không Không Có
thepracticetest.com Có Không Có Không Có
thetypingcat.com Có Có Có Có Có
tipp10.com Có Không Không Có Không
tippenakademie.de Có Không Có Có Có
toptyper.com Không Không Có Không Có
toptypingtest.com Có Không Có Không Có
touchtyper.net Có Không Không Không Có
touchtyping.guru Có Không Có Có Có
touchtypingtutor.net Có Có Có Có Có
turkegitim.net Có Không Có Có Có
tybaa.com Có Không Có Có Có
typedojo.com Không Không Có Có Có
typekadeh.com Có Không Có Có Có
typelesonline.nl Có Không Không Không Có
typeo.top Có Không Có Có Có
typera.net Không Không Có Không Có
typetastic.com Có Có Không Có Có
typing-lessons.org Có Không Có Không Có
typing-speed-test.aoeu.eu Không Không Có Không Có
typing-speed.net Không Không Có Không Có
typing-speedtest.com Có Không Có Có Có
typing.academy Có Không Có Có Có
typing.com Có Có Có Có Có
typing.io Có Không Không Có Không
typingarena.com Có Có Có Có Có
typingbolt.com Có Không Không Có Có
typingclub.com Có Có Có Có Có
typinggames.zone Không Có Không Có Có
typingstudy.com Có Có Có Có Có
typingtest.com Có Không Có Có Có
typingtester.org Không Không Có Không Có
typingtestnow.com Có Có Có Không Có
typingtutor-online.com Có Không Không Không Có
utype.ir Có Không Có Có Có
wetype.ir Có Không Có Có Có
zehnfinger.com Có Không Có Có Có
Thêm nguồn gốc trích dẫn trong các bình luận của bạn!