משחק 'לבנים נופלות'

בחרו את רמת המשחק ולחצו על הכפתור 'התחל משחק' כדי להתחיל!
ציון 0 חיים 5

בחרו ברמה ולחצו על הכפתור 'התחל' כדי להתחיל במשחק.
שיעור 1 יכלול סמלים ואותיות מהשיעור הראשון, שיעור 2 יכלול סמלים ואותיות מהשיעור השני וכן הלאה.
עליכם להקליד את האותיות המופיעות על המסך לפני שהן נעלמות מן המסך.
עבור כל אות שלא הצלחתם להקליד לפני שנעלמה מהמסך, תפסידו נקודת חיים.
כל אות שהוקלדה באופן נכון תעניק לכם נקודה אחת.