Igra padajućih kocki

Odaberite razinu i kliknite na tipku Započmi igru za početak!
Ostvareni bodovi 0 Živi 5

Odaberite razinu i kliknete na gumb igra za početak.
Razina 1. znači da će se slova od sat 1., 2. razini od sat 2. i tako dalje.
Vaš zadatak je da tip slova brže nego što su pale dolje.
Ako niste uspjeli, gubite jedan život. Zajedno imate 5 živote.
Svaki ispravno upisali pismo vam daje jedan bod.