Igra padajućih riječi

Odaberite razinu i kliknite na tipku Započmi igru za početak!
Ostvareni bodovi 0 Živi 5

Odaberite razinu i kliknete na gumb igra za početak.
Razina 1. znači da će biti slova, slogove i riječi iz lekcija 1., 2. razini od sat 2. i tako dalje.
Vaš zadatak je da upišete riječi brže nego što su pale dolje. Tip riječ i pritisnite Enter.
Ako niste uspjeli, gubite jedan život. Zajedno imate 5 živote.
Svaki ispravno upisali riječ ili slog vam daje bodove. Imate toliko bodova koliko slova su u upisali riječi.