Շոշափելով տպագրման անվճար ծրագրերի ու առցանց ռեսուրսների ցանկ

Անվճար ծրագրեր

Անվանում Չափս Ուին Մակ Լինուքս Նշումներ
10 Finger BreakOut 1.03 Այո Ոչ Ոչ
amphetype 8.6 Այո Այո Այո
Analytical Eye Typing Tutor 1.4 Այո Ոչ Ոչ
aTypeTrainer4Mac 1.95 Ոչ Այո Ոչ
Bruce's Unusual Typing Wizard 0.5 Այո Ոչ Ոչ
Gabe's TypOmeter 2.5 Այո Ոչ Ոչ
kbTrainer 0.15 Այո Ոչ Ոչ
KeyBlaze Typing Tutor 1.45 Այո Ոչ Ոչ
Kid's Typing Skills 2.2 Այո Ոչ Ոչ
Kiran's Typing Tutor 4.9 Այո Ոչ Ոչ
Klavaro Touch Typing Tutor 7.75 Այո Այո Այո
KTouch 2.1 Ոչ Ոչ Այո
N-Type 2.7 Այո Ոչ Այո
Rapid Typing Tutor 7.65 Այո Ոչ Ոչ
Sonma Typing-Expert 2.5 Այո Ոչ Ոչ
Speed Typing 0.14 Այո Ոչ Ոչ
Stamina Typing Tutor 1.3 Այո Ոչ Ոչ
TIPP10 4.4 Այո Այո Այո
TypeFaster Typing Tutor 1.81 Այո Ոչ Ոչ
Typing Invaders 1.1 Այո Ոչ Ոչ
Typing Test TQ 0.5 Այո Ոչ Ոչ
TypingMaster Typing Test 1.8 Այո Ոչ Ոչ

Առցանց կայքեր

Համացանցային հասցե Դասեր Խաղեր Արագության թեստ Մուտք գործելով Առանց մուտք գործելու Ֆլեշ Նշումներ
10-fast-fingers.com Ոչ Ոչ Այո Ոչ Այո Ոչ
alfatyping.com Այո Այո Այո Այո Ոչ Ոչ
alison.com Այո Ոչ Ոչ Այո Ոչ Ոչ
artypist.com Այո Այո Այո Այո Այո Ոչ
atypingtest.com Այո Այո Այո Ոչ Այո Այո
awpm.co.uk Ոչ Ոչ Այո Ոչ Այո Ոչ
calcatraz.com Ոչ Ոչ Այո Այո Այո Ոչ
dvorak.gruevy.com Այո Ոչ Ոչ Ոչ Այո Այո
freeonlinetypinggames.com Ոչ Այո Այո Այո Այո Այո
freetyping.eu Այո Ոչ Ոչ Այո Ոչ Ոչ
freetypinggame.net Այո Այո Այո Ոչ Այո Այո
funtotype.com Ոչ Այո Ոչ Ոչ Այո Այո
gb4.typewriter.at Այո Ոչ Ոչ Այո Այո Ոչ
goodtyping.com Այո Ոչ Այո Այո Ոչ Ոչ
how-to-type.com Այո Ոչ Այո Ոչ Այո Ոչ
keybr.com Այո Ոչ Ոչ Այո Այո Այո
keyhero.com Ոչ Այո Այո Այո Այո Այո
learn2type.com Այո Այո Այո Այո Ոչ Ոչ
lecturel.com Այո Ոչ Այո Ոչ Այո Ոչ
nitrotype.com Ոչ Այո Ոչ Ոչ Այո Այո
oekosoft.ch Այո Ոչ Ոչ Այո Այո Ոչ
play.typeracer.com Ոչ Ոչ Այո Այո Այո Ոչ
ratatype.com Այո Ոչ Այո Այո Այո Ոչ
scattermall.com Ոչ Ոչ Այո Ոչ Այո Ոչ
software-giant.com Այո Ոչ Ոչ Ոչ Այո Ոչ
speedtypingonline.com Այո Ոչ Այո Ոչ Այո Ոչ
tipp10.com Այո Ոչ Ոչ Այո Ոչ Ոչ
touchtype.co Այո Ոչ Այո Ոչ Այո Ոչ
touchtyper.net Այո Ոչ Ոչ Ոչ Այո Ոչ
touchtypingschool.com Այո Ոչ Ոչ Այո Ոչ Ոչ
typeonline.co.uk Այո Ոչ Այո Ոչ Այո Ոչ
typing-lessons.org Այո Ոչ Ոչ Ոչ Այո Այո
typing.lk Այո Ոչ Այո Ոչ Այո Ոչ
typing.madefun.net Այո Ոչ Ոչ Ոչ Այո Ոչ
typingarena.com Այո Այո Այո Այո Այո Ոչ
typingstudy.com Այո Այո Այո Այո Այո Ոչ
typingtutor.artdeptdesign.com Այո Ոչ Ոչ Այո Այո Ոչ
typingweb.com Այո Այո Այո Այո Այո Ոչ Flash games, speed test only after registration
Ավելացրո՛ւ քո ռեսուրսը մեկնաբանություններում։