ब्लिंक गेम

स्तर निवडा आणि सुरू करण्यासाठी स्टार्ट गेम बटणावर क्लिक करा!
स्कोअर (गुण) 0 थेट प्रक्षेपण 5

स्तर निवडा आणि सुरू करण्यासाठी 'खेळ सुरु' या बटणावर क्लिक करा.
धडा 1 म्हणजे धडा १ मधील चिन्हे, धडा 2 म्हणजे धडा २ मधील चिन्हे आणि अश्या रीतीने पुढे.
आपल्याला स्क्रिनवर दुसरे नवीन अक्षर यायच्या आत स्क्रिनवर असलेले अक्षर टाईप करायचे आहे.
आपल्याला जर तसे टाईप करता आले नाही, तर आपण एक आयुष्य गमावता. तुमच्याकडे एकूण ५ आयुष्य आहेत.
प्रत्येक योग्यरित्या आणि वेळेत टाइप केलेल्या अक्षरासाठी आपल्याला एक गुण मिळेल